Privacy verklaring Garage ARSL

Privacy verklaring Garage ARSL

 

Garage ARSL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende:

Garage ARSL

Koning Willem II weg 16

1756 BH ‘t Zand

KvK Alkmaar nr 37149851

Tel. 0224 590738

E-mail info@arsl.nl

 

Uw privacy

 

Garage ARSL hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garage ARSL verwerkt persoonsgegevens van:

Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers

Contactgegevens leveranciers van diensten en producten

Medewerkers

 

De persoonsgegevens die wij verwerken hebben een minimaal bewaartermijn, hier is onderscheidt gemaakt tussen twee groepen. Minimaal 2 jaar na laatste contact;

Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres

Locatie voor uitvoeren werkzaamheden

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht;

 

Bankrekeningnummer

BSN-nummer (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

 

 

 

Garage ARSL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Garage ARSL in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Garage ARSL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Privacy medewerkers Garage ARSL

 

Garage ARSL heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

 

 

Beveiliging

 

Garage ARSL neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, dan kunt u contact met ons opnemen, de gegevens staan onderaan de verklaring.

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware op onze computer systeem

Vergrendeling van het computer systeem

Overige gegevens op papier achter slot en grendel

 

Jouw rechten

Je kunt gebruik maken van verschillende rechten. Dit zijn de volgende rechten waar u gebruik van kunt maken; Recht op inzage, recht op rectificatie, recht op overdracht, recht op wissen van de gegevens, recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Garage ARSL. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht te openbaren

 

Garage ARSL behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Garage ARSL dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Garage ARSL te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Vragen

 

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande

contactgegevens:

Garage ARSL

Koning Willem II weg 16

1756 BH ’t Zand

0224-590738

info@arsl.nl